Fara í efni

Lausar stöður deildarstjóra við Reykhólaskóla í Reykhólahreppi

14.05.2024
Fréttir

Reykhólahreppur auglýsir stöður deildarstjóra við Reykhólaskóla lausar til umsóknar. Skólinn er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli undir einu þaki. Í skólanum eru um 50 nemendur. Reykhólar er sveitarfélag með um 240 íbúa og þar af býr um helmingur þeirra í þéttbýlinu á Reykhólum. Á Reykhólum er að finna margvíslega þjónustu.

 

Deildarstjóri (3) grunnskóla 100% starf með 50% stjórnunarumfang (næsti yfirmaður er skólastjóri).

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Kennaramenntun, leyfisbréf til kennslu og kennslureynsla.
 • Reynsla af stjórnun og stjórnunarstörfum í grunnskóla er æskileg.
 • Viðbótarmenntun sem nýtist í starfi er kostur.
 • Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi samskiptahæfni.
 • Þekking og reynsla af leiðsagnarnámi, teymiskennslu og samþættu þemanámi er kostur.
 • Sýnir metnað í starfi, sjálfstæði, drifkraft og áhuga fyrir skólaþróun.
 • Hefur skipulagshæfileika og er tilbúin/n að leita nýrra leiða í skólastarfinu.
 • Góð íslenskukunnátta.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Að vinna að stjórnun og kennslu samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra.
 • Faglegur leiðtogi innan skóla í að stuðla að framþróun og nýbreytni í kennsluháttum.
 • Virk þátttaka í daglegri stjórnun skólans.
 • Vinna samkvæmt lögum, stefnu skólans og Reykhólahrepps.
 • Halda utan um forföll og leyfi starfsmanna í skólanum í samvinnu við skólastjóra.
 • Samstarf við foreldra og aðra fagaðila.
 • Kemur að vinnu við skólanámskrá, starfsáætlun og mati á skólastarfi í samstarfi við stjórnendateymi skólans og skólasamfélagið.
 • Ber ábyrgð á heimasíðu skólans.
 • Kennsla er um það bil 50% starfsins en ræðst af verkaskiptingu stjórnenda (mikilvægt að deildarstjóri hafi góða yfirsýn á nemendahópinn).
 • Er staðgengill skólastjóra.
 • Önnur verkefni sem deildarstjóra kunna að vera falin.

 

Deildarstjóri leikskóla 100% starf (næsti yfirmaður er skólastjóri).

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu.
 • Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með börnum.
 • Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum.
 • Reglusemi og samviskusemi.
 • Góð íslenskukunnátta.
 • Ef ekki fæst fagmenntaður deildarstjóri til starfa er leitað eftir einstaklingi með aðra menntun og/eða reynslu sem nýtist í starfið.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Að vinna að uppeldi- og menntun samkvæmt starfslýsingu deildarstjóra.
 • Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá og skólastefnu Reykhólahrepps.
 • Að bera ábyrgð á uppeldis- og menntastarfi á deildinni.
 • Stjórnun, skipulagning, mönnun og mat á starfi deildarinnar í samráði við skólastjóra.
 • Að bera ábyrgð á að unnið sé eftir skólanámskrá.
 • Að bera ábyrgð á foreldrasamstarfi.
 • Sinnir þeim verkefnum er varðar uppeldi og menntun barnanna og stjórnun deildarinnar sem yfirmaður felur honum.

 

Deildarstjóri er hluti af stjórnendateymi skólans og þarf að hafa góða samstarfs- og samskiptahæfni, vera sveigjanlegur og tilbúinn að takast á við krefjandi en gefandi verkefni.

 

Bent er á að samkvæmt lögum þurfa umsækjendur að samþykkja heimild til öflunar upplýsinga úr sakaskrá. Störfin henta öllum kynjum. Launakjör eru samkvæmt samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

 

Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit um nám og störf (ferilskrá), leyfisbréf til kennslu, kynningarbréf og meðmæli. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningar hefur verið tekin.

 

Ráðið er í stöðurnar frá 1. ágúst 2024

 

 

Umsóknarfrestur er til og með 28. maí 2024.

 

Nánari upplýsingar veitir Anna Margrét Tómasdóttir skólastjóri Reykhólaskóla á netfangið skolastjori@reykholar.is eða í síma 434-7806. Ferilskrá og umsókn sendist á skólastjóra.