Tenglar

Starfsfólk óskast í vaktavinnu í skammtímavistun hjá stúlku á Reykhólum þar sem unnið verður í þrjár vikur í september. Mjög skemmtilegt og krefjandi starf í fallegu og rólegu umhverfi.

 

Umsóknarfrestur er til og með 26. ágúst 2022.

 

Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist Soffíu Guðmundsdóttur, félagsmálastjóra, Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík.

 

 Upplýsingar eru veittar í síma 451-3510 og fyrirspurnir og umsóknir má einnig senda á felagsmalastjori@strandabyggd.is

 

 

Hjá Norðursalti vantar starfsfólk, sjá auglýsingu.

Ræstingar - hlutastarf

 Erum að leita að góðri manneskju í ræstingar í Þörungaverksmiðjunni sem fyrst.

 

Um er að ræða efri hæð sem eru skrifstofur, kaffistofa, salerni, og neðri hæð sem er búningsaðstaða, vaktherbergi, sýnatökuherbergi og salerni.

 

Um er að ræða 4-5 klst. vinnu 2x í viku.

 

Bæði kemur til greina að vinna þetta í verktöku eða á launaskrá.

Áhugasamir sendið email á heimir@thorverk.is eða hringja í síma 8579228

 

                                                               

Staða leikskólakennara í 100% starfshlutfalli, best er að viðkomandi

geti hafið störf sem fyrst.

 

Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá

leikskóla og skólastefnu sveitarfélagsins. Nánar um starfssvið leikskólakennara má lesa hér.

 

Menntunar og hæfniskröfur:

• Kennaramenntun, leyfisbréf og hæfni til kennslu í leikskóla

• Góð íslenskukunnátta

• Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum

• Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji

• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum

• Reglusemi og samviskusemi

• Hefur hreint sakarvottorð

 

Launakjör eru samkvæmt samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit um nám og störf (ferilskrá), leyfisbréf til kennslu, kynningarbréf

og meðmæli. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Reykhólahreppur hvetur fólk af öllu kyni til að sækja um starfið.

Upplýsingar gefur Ingibjörg Birna Erlingsdóttir sveitarstjóri í síma 430 3200 eða í gegnum netfangið

sveitarstjóri@reykholar.is

 

 

Reykhólaskóli í Reykhólahreppi leitar að öflugum kennurum til starfa!

Reykhólaskóli er samrekinn leik-, tónlistar- og grunnskóli á sunnanverðum Vestfjörðum. Grunnskólinn er fámennur og er nemendum kennt í samkennslu. Áhersla er lögð á samþættingu námsgreina, útikennslu og upplýsingamennt og eru nemendur með aðgang að tölvum og ipödum. Í Reykhólaskóla hófst innleiðing Leiðsagnarnáms fyrir ári síðan. Áhersla er lögð á jákvæðan skólabrag meðal nemenda og starfsfólks og fjölbreytta kennsluhætti. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem hafa áhuga á að vinna með börnum og hafa mikla hæfni í mannlegum samskiptum.

 

Miðað er við að ráða í stöðurnar frá 1. ágúst 2022.


Lausar stöður í grunnskóladeild:

Kennarar á miðstig og elsta stig með möguleika á umsjón.

Æskilegar kennslugreinar eru: stærðfræði, íslenska, enska, danska, náttúrufræði, heimilisfræði, list- og verkgreinar ásamt valgreinum.

 

Þroskaþjálfi eða sérkennari í tímabundna stöðu.

 

Umsóknarfrestur er til og með 26. apríl 2022.

 

Umsókn um störfin skal fylgja skrá yfir menntun og starfsferil og afrit af leyfisbréfi, kynningarbréf um viðkomandi og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið ásamt upplýsingum um umsagnaraðila.

Nánari upplýsingar veitir skólastjóri, Anna Björg Ingadóttir í síma 867-1704 eða með tölvupósti á netfangið skolastjori@reykholar.is. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

 

 Hæfniskröfur:

 

•             Kennaramenntun og leyfisbréf til kennslu í grunnskóla

•             Reynsla af kennslu í grunnskóla

•             Sértæk hæfni á grunnskólastigi

•             Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði, frumkvæði og dugnaður

•             Góðir samskiptahæfileikar, jákvæðni og þjónustulund er nauðsynleg

•             Góð íslenskukunnátta er skilyrði

•             Góð almenn tölvukunnátta og áhugi á upplýsingatækni er kostur

•             Reynsla af teymiskennslu er kostur

 

*Umsækjandi má hvorki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga (kynferðisbrot), nr. 19/1940 frá því að hann var sakhæfur (15 ára) né hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja athygli á því í auglýsingu að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá.

Atburðadagatal

« Oktber 2022 »
S M Þ M F F L
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31