Tenglar

mivikudagur 23. janar2019 | Sveinn Ragnarsson

Vegager me strum og litlum staf

Kristjn Gauti Karlsson
Kristjn Gauti Karlsson

Varúð: Hér á eftir fer grein sem er ekki jafn skemmtileg og hún er löng. Raunar er neikvæð fylgni milli skemmtanagildis hennar og lengdar. Og hún er mjög löng.


Í upphafi vil ég taka fram að efni greinarinnar tengist frétt um afgreiðslu sveitarstjórnar Reykhólahrepps á fundi 22. jan. ekki með beinum hætti. Næst vil ég taka fram að ég hef enga sérstaka skoðun á því hvaða leið sé best. Enn síður hef ég áhuga á að heyra hvaða leið öðrum þykir vænlegust. Efnistökin eru önnur.


Eftirfarandi varnagla er þó rétt að slá áður en lengra er haldið: sjónarmið landeigenda, hvort sem er á Reykjanesi, í Teigsskógi eða annars staðar þar sem hugmyndir eru uppi um að leggja veg skil ég mjög vel. Auðvitað vill enginn fá þjóðveg í gegnum sitt land og réttur allra er að berjast gegn því og láta reyna á slíka ákvörðun fyrir dómstólum ef með þarf. Sömuleiðis skil ég þá sem vilja fá veginn framhjá Reykhólum og sjá tækifæri í því en einnig þeirra sem telja tækifærin liggja í því að Vestfjarðavegur komi þar hvergi nærri og vilja hafa þorpið áfram utan alfaraleiðar. Einna best skil samt þá sem er bara alveg sama, því sjálfum er mér í rauninni alveg sama hvar vegurinn verður lagður. Allt hefur kosti og galla.


En þessi grein fjallar ekki um það hversu vel ég skil alla. Hún inniheldur vangaveltur mínar um Vegagerð með stórum staf að beita sér fyrir vegagerð með litlum staf. Hefst þá eiginlegt meginmál færslunnar:


Ég hef til þessa aldrei getað skilið hvers vegna Vestfirðingum er ekki nákvæmlega sama hvaða leið þeir keyra í gegnum Reykhólahrepp á leið sinni til og frá höfuðborginni. Ef til vill eru þeir smeykir við að fá aldrei veg ef ekki verður farið að vilja Vegagerðarinnar. Lái þeim hver sem vill. Kannski er ótti þeirra réttmætur.
(Í þessum hluta ætlaði ég að hafa vondan brandara, segja að ég skildi ekki hvers vegna landsbyggðarbúum væri ekki sama hvaða leið börnin þeirra færu í gegnum hrepp þegar þau myndu á endanum óhjákvæmilega flytja til Reykjavíkur og snúa aldrei heim aftur. En ég hætti við, því eins og getið var í upphafi verður neikvæð fylgni milli skemmtanagildis greinarinnar og lengdar hennar. Hér verða því engir brandarar sagðir).


Ég var að lesa fundargerð frá aukafundi sveitarstjórnar í dag, þar sem samþykkt var að taka Þ-H leið inn í aðalskipulagsferli. Sá lestur er um margt mjög áhugaverður. Að honum loknum get ég ekki annað en tekið hatt minn ofan fyrir öllum fulltrúum sveitarstjórnar, með og á móti niðurstöðu fundarins, fyrir að láta Vegagerð ríkisins heyra það í bókunum sínum, sem og stjórnendur nágrannasveitarfélaga.


Ég tel mig hafa fylgst vel mjög með þessu máli, og af því sem ég hef séð í gegnum lestur á skýrslum, greinum, fréttum, viðtölum, mörgum fundargerðum og ýmsum yfirlýsingum, auk samræðna við fólk sem er á öllum mögulegum skoðunum um málið, get ég ekki annað séð en að ávítur sveitarstjórnar eigi fullan rétt á sér: að kjörnir fulltrúar Reykhólahrepps hafi í raun aldrei haft neitt val í málinu, heldur hafi Vegagerðin með þrýstingi og yfirgangi í reynd svipt hreppinn skipulagsvaldinu sem hann á hafa. Það er grafalvarlegt mál. Ef enginn vegur verður lagður nema sá sem Vegagerðin vill leggja þá er skipulagsvaldið í vegamálum í raun bara formsatriði, eins og komið er inn á í fundargerðinni. Það vekur upp áleitna spurningu: af hverju fara sveitarfélög yfirleitt með skipulagsvaldið ef því er í reynd miðstýrt af Vegagerðinni í ákveðnum málum?


Áður en lengra er haldið langar mig að rifja upp að ákvörðun um vegagerð um Teigsskóg skv. B-leið sem þá hét var felld úr gildi fyrir hæstarétti 2009. Reykhólahreppur á sannarlega sína sök í því sem á eftir kom, vegna þess að hann samþykkti þá leið á sínum tíma og þurfti því auðvitað að díla við afleiðingarnar, sem voru að fá málið aftur inn á sitt borð því sveitarstjórn verður að setja nýja vegleiðir inn í aðalskipulag.


Afleiðingar þeirra málalykta fyrir Vegagerðina voru hins vegar engar, nema að málskostnaður hefur væntanlega greiðst úr ríkissjóði, sem ég leyfi mér að efast um að hafi haft nokkur sérstök áhrif á starfsemi stofnunarinnar. Vegagerðin ákveður síðan árum síðar að samt skuli farið í gegnum Teigsskóg, breytir veglínuninni í Þ-H og ætlar að láta reyna á Teigsskógarleið aftur, þó það þurfi að fara aftur fyrir dómstóla ef með þarf. Ef Þ-H verður hnekkt fyrir dómstólum á næstu árum verða afleiðingarnar fyrir Vegagerðina þær sömu og síðast, engar. Reykhólahreppur mun hins vegar fá málið aftur í hausinn, eðlilega, því sök hans yrði þá hin sama og síðast; að hafa sett leið sem dómstólar meta ólögmæta inn í aðalskipulag. Það sama gildir auðvitað burtséð hvaða leið hefði verið valin í dag, ef þeirri ákvörðun hefði síðan verið hnekkt fyrir dómstólum. Í ljósi þess er enn ómaklegra að skipulagsvaldið hafi í reynd verið tekið af hreppnum, eins og kjörnir fulltrúar Reykhólahrepps lýsa í fundargerðinni. Ákvörðunin er annarra en afleiðingarnar hreppsins, ef allt fer á versta veg.


Þrátt fyrir fyrri loforð fær höfundur ekki stillt sig um að kasta fram öðrum brandara, en til að halda tryggð við fyrirheit um neikvæða fylgni skemmtunar og lengdar, er sá brandari hafður mjög lélegur og á kostnað Vegagerðarinnar, sem er aldrei fyndið:
Ég: „Heyrðu, hver er eiginlega munurinn á brú og vegræsi?“
Vegagerðin: „Það er fjörður sitt hvoru megin við brúna.“

Á undanförnum árum hefur Vegagerðinni gengið ótrúlega vel að kenna Reykhólahreppi um allar þær tafir sem hafa orðið á málinu nánast frá upphafi. Raunin er auðvitað sú, eins og bent er á í fundargerðinni, að hreppurinn hefur undanfarið ár aðeins verið að rækja sínar lögformlegu skyldur við að láta greina þá valkosti sem eru í stöðunni eru, til þess að einhvern tímann verði mögulega hægt að leggja almennilegan veg án þess að málið verði stoppað fyrir dómstólum. Þær tafir sem hafa orðið á málinu undanfarna tvo áratugi eru fyrst og fremst Vegagerðinni að kenna. Þar á bæ eru menn bara flinkari í því að kenna öðrum um en þeir sem funda á hreppsskrifstofunni á Reykhólum.


- Hliðarsaga hefst-
Einhverju sinni hafði verið beðið mánuðum saman eftir skýrslu frá Vegagerðinni um veginn. Boðað hafði verið að þar yrði tekin afstaða til leiða. Á mínum vinnustað var ég spurður hvort ég vissi nokkuð hvað væri að frétta af þessari skýrslu. Ég sagði svo ekki vera, en lýsti mig tilbúinn að veðja upp á pylsu og kók að sama dag og skýrslan kæmi út myndum við heyra fulltrúa Vegagerðarinnar og vestfirska þingmenn segja í fréttum að „vegagerð um Gufudalssveit þoli enga bið.“ Dagurinn rann að lokum upp og ég borðaði frítt í hádeginu, eina með öllu og ískalda kók.
-Hliðarsögu lýkur-


Upp á síðkastið hafa stjórnendur nágrannasveitarfélaga Reykhólahrepps orðið sér til skammar með því að taka undir þá vitleysu að allar tafir sem nokkrun tímann hafa orðið í málinu séu af völdum hreppsins, í stað þess að staldra bara örlítið við og hugsa aðeins lengra en bara um það af hverju það kom ekki nýr vegur undir bílana þeirra í gær. Hvernig þeir sjá ekki að kjörnir fulltrúar Reykhólahrepps eru bara að reyna að vanda sig eins vel og þeir geta skil ég ekki. Sérstaklega í ljósi þess að stjórnendur þessara sveitarfélaga ættu að þekkja manna best hversu mikilvægt er að vanda sig á öllum stigum í skipulagsferlinu. Ef menn hefðu vandað betur til verka á þeim bæjum fyrir ekki löngu síðan væri laxeldið vestur á fjörðum ekki rekið á bráðabirgðaleyfi í dag.


Það er staðreynd að Teigsskógur nýtur verndar skv. náttúruverndarlögum, hvað sem mönnum finnst um það eða skóginn yfirleitt. Skipulagsstofnun hefur áður beint þeim tilmælum til hreppsins að rökstyðja þurfi sérstaklega ef Þ-H leið verður valin vegna þess að hún sé í andstöðu við náttúruverndarlög. Sömuleiðis er staðreynd að Landvernd sagði í umsögn við vinnslutillögu aðalskipulagsbreytinga í janúar 2018 að hún teldi Þ-H í mikilli andstöðu við lög um verndun Breiðafjarðar. Fram kom á fundi Vegagerðarinnar á Reykhólum á dögunum að fara mætti í gegnum svæði sem njóta verndar vegna sjónarmiða umferðaröryggis. Allt saman satt og rétt og í prinsippinu er það hið besta mál. En hver metur umferðaröryggi? Jú, það er Vegagerðin. Af því leiðir að stofnunin sjálf hefur í hendi sér tæki til að fara á svig við náttúruverndarlög ef henni sýnist svo. Persónulega teldi ég eðlilegra ef þetta mat væri alfarið í höndum óháðra aðila.
Ef fólki finnst yfirleitt í lagi að stofnun sé það í raun sjálfvald sett hvort hún brjóti náttúruverndarlög eða ekki vaknar áleitin spurning: eru náttúruverndarlög bara orðin tóm og allt í lagi að fara á svig við þau ef hentar hverju sinni? Ef svarið við þeirri spurningu er já, þá vaknar enn áleitnari spurning: gildir þá ekki það sama um önnur lög? Ef já, af hverju eru þá yfirleitt lög í landinu?


Kæri lesandi, takk fyrir að fylgja mér alla þessa leið. Ég biðst afsökunar á því hvað greinin er orðin löng, svo löng að ég er orðinn hræddur um að mér verði persónulega kennt um að tefja málið fram úr hófi. En ég minni á að ég var búinn að vara þig við.


Hér hefur Þ-H leiðin mikið verið notuð sem dæmi. Færsluna má þó ekki að lesa sem svo að ég sé að taka afstöðu til hennar eða annarra leiða. Þær hafa allar kosti og galla. Þ-H er einfaldlega dæmið sem verður að nota þegar ritað er um Vegagerð með stórum staf að beita sér fyrir vegagerð með litlum staf. Eftir að hafa fylgst náið með málinu undanfarin ár get ég ekki dregið aðra ályktun en þá að Vegagerðin hafi aldrei verið reiðubúin að svo mikið sem velta öðrum möguleikum en Teigsskógarleið fyrir sér, þrátt fyrir allt sem á undan er gengið, dómsmál, kærur og deilur. Ég skil bara ekki hvers vegna.


Áður en botninn verður sleginn í þessi skrif langar mig að segja þetta: Ég ber hag minnar heimasveitar fyrir brjósti. Hagsmunir íbúanna í þessu máli eru ólíkir eftir því hvar þeir búa í sveitinni og hvað þeir fást við. Allir hafa þeir jafnan rétt á að halda sínum sjónarmiðum á lofti og berjast fyrir sínum hagsmunum. Hart hefur verið tekist á. Sum sár eru dýpri en önnur. En á bakvið átökin er venjulegt fólk sem er bara að reyna að reyna að gera það sem það telur rétt fyrir sig og sína, best fyrir alla eða skásta kostinn af mörgum vondum. Niðurstaða dagsins í dag, sama hvað mönnum finnst um hana, markar kaflaskil og boðar þrátt fyrir allt ákveðin endalok málsins. Vonandi geta sárin gróið með tímanum.

 

Kristján Gauti Karlsson

 

  

Athugasemdir

Jn Halldr Gunnarsson, fimmtudagur 24 janar kl: 09:41

Hva me bendur Sta? eir vilja ekki veg um tni sitt. Hva hefi a teki mrg r a koma veglnu ar framhj? Ef allar kruleiir hefu veri farnar? Hvers flki sem br suurfjrum Vestfjarakjlkans a gjalda fyrir fjrmgnunarfsi Plmasona ofurfriun sumra staa sem flestir hafa a sameiginlegt a vera langt, langt fr Reykjavk.

Sunnlendingur, fstudagur 25 janar kl: 17:38

Er eim sem telja sig eiga Teigshrsi virkilega sama gar bjarir sr skornar sundur me jvegi?. v skpunum a skemma gar bjarir egar hgt er a fara um byggt svi, svo nokkrar hrsplntur veri undir, samskonar hrs vex arna ngrenninu um allar koppagrundir og er jafn merkilegt og teigshrsi. Nefna m a egar vegurinn var lagaur Vatnsfirinum gekk miki , en dag er eins og vegurinn hafi alltaf veri arna og hrsi er alltaf a frast nr akbrautinni. Fyrir allnokkrum rum tlai g a skoa fyrirbri Teigsk en var bi a henda svo miklu grjti veginn a hann var fr.
Skringuna sgu heimamenn vera a einhver ar sveit hafi misst a t r sr a etta helvtis hrs vri best brunni til sku v a vri gaman a smala etta svi.
N er vonandi a eitthva fari a gerast samgngumlum. Vestfiringar eru a vonum langreittir llu essu stappi, hitt er verra egar fjrsterkir ailar hika ekki vi a bera f sveitarstjrnarmenn formi greislna einhverjum skrslum bara til a tefja framgang, reyna me v a hafa hrif ml sem heimamenn eru fullfrir um a leysa. ann 8. mars s.l. ri var mli svo gott sem hfn en vindurinn snrist eftir kosningarnar v miur. a er v ekki nema von a mjg ungur hugur s fjlmrgum ar vestratil landeigenda og fgastofnanna sem styja. Vestfiringar urfa sjlfir a hafa forri um nttruvernd,umhverfisml og ntingu aulinda ar me eru Vestfjarami. a er til ng af velmenntuu flki Vestfjrum til a fjalla um essi ml. Ng er a horfa til hfuborgarsvissins til a sj hva varast arf.
Vestfiringar eru seinreittir til vandra en ekki yi g hissa vri fari a dusta ryki af gamalli kunnttu sem Arnfiringar og Hornstrendingar voru hva mest orair vi og komu nokkrum bli den.

Melissa Nicholas, fstudagur 15 mars kl: 21:46

Hall allir arna ti, g vona a ert allt lagi ??? Nfnin mn eru fr Melissa Nicholas, g kem fr Kansas, fyrir nokkrum mnuum san var g soginn slmt fjrhagsstu og g urfti brn ln til a greia reikningana mna og komast aftur ftur mr fjrhagslega vegna nverandi fjrhagsstu bankans neitai g bankanum a gefa mr ln annig a g var vinstri n annarrar valkostar en a leita a tryggri ln netinu, v ferli rannskna mnar sem g var frnarlamb svik og g missti nstum $ 750 og g var meiri vandrum og g gaf nstum Upp vonir um a f ln ar til g fann netinu eftir staa var sameiginlegt vitnisburur fr Mr Frank fr Charleston rkjum sem vitnar um hvernig hann fkk $ 50.000 fr Kathy Finance Inc. eftir a hafa lesi innleggi kva g a hafa samband vi Kathy Finance Inc. um tlvupstur: (kathyrichardfinance@hotmail.com) tengili deilt psti, var trygg lnabeini um 350.000 $ samykkt innan 72 klukkustunda fr beini minni og lni mitt var greitt bankareikning minn n ess a sleppa.

g vil tj djpst akklti mitt og einnig rleggja lnveitendur arna ti a vera mjg vakandi vegna ess a a eru margar svindlarar arna ti eim tilgangi a defrauding saklausa lntakendur, svo verur a vera varkr og vakandi .. fyrir sem arf ln g mli me Kathy Finance Inc, getur haft samband vi fyrirtki me tlvupsti: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

akka r fyrir a lesa vitnisbur minn, g ska ​​r heppni.

inn
Melissa Nicholas.

Melissa Nicholas, fstudagur 15 mars kl: 21:47

Hall allir arna ti, g vona a ert allt lagi ??? Nfnin mn eru fr Melissa Nicholas, g kem fr Kansas, fyrir nokkrum mnuum san var g soginn slmt fjrhagsstu og g urfti brn ln til a greia reikningana mna og komast aftur ftur mr fjrhagslega vegna nverandi fjrhagsstu bankans neitai g bankanum a gefa mr ln annig a g var vinstri n annarrar valkostar en a leita a tryggri ln netinu, v ferli rannskna mnar sem g var frnarlamb svik og g missti nstum $ 750 og g var meiri vandrum og g gaf nstum Upp vonir um a f ln ar til g fann netinu eftir staa var sameiginlegt vitnisburur fr Mr Frank fr Charleston rkjum sem vitnar um hvernig hann fkk $ 50.000 fr Kathy Finance Inc. eftir a hafa lesi innleggi kva g a hafa samband vi Kathy Finance Inc. um tlvupstur: (kathyrichardfinance@hotmail.com) tengili deilt psti, var trygg lnabeini um 350.000 $ samykkt innan 72 klukkustunda fr beini minni og lni mitt var greitt bankareikning minn n ess a sleppa.

g vil tj djpst akklti mitt og einnig rleggja lnveitendur arna ti a vera mjg vakandi vegna ess a a eru margar svindlarar arna ti eim tilgangi a defrauding saklausa lntakendur, svo verur a vera varkr og vakandi .. fyrir sem arf ln g mli me Kathy Finance Inc, getur haft samband vi fyrirtki me tlvupsti: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

akka r fyrir a lesa vitnisbur minn, g ska ​​r heppni.

inn
Melissa Nicholas.

Catherina Hugan, rijudagur 16 aprl kl: 19:42

A f lgmtur ln hefur alltaf veri strt vandaml fyrir viskiptavini sem hafa fjrhagslegt vandaml og urfa lausn. Ln og tryggingaml eru eitthva sem viskiptavinir eru alltaf hyggjur af egar lntkur fr lgmtum lnveitanda. En vi hfum gert muninn lnainai. Vi getum gert ln fr 5000 til 10.000.000 eins lgt og 3%, svarau essu brfi: chugan002@gmail.com

Paivan, mnudagur 06 ma kl: 18:19

Til ess a upplsa almenning um a auvelt ln s n gefin t vi 2% vexti arf aeins alvarlegt flk a skr sig me tengilium hr a nean.

WhatsApp Fjldi: +18454007792
Eamil: skyfinance88@gmail.com

Robert, rijudagur 14 ma kl: 08:02

Hall!

Hefur veri a leita a lnveitanda lnveitanda? arfnast rlts lns fyrir fyrirtki? Hefur veri neita um ln fr bankanum num ea hvaa fjrmlafyrirtki? Ertu a leita a reianlegum htti til a f fjrmagn? Ertu a skipuleggja a hefja draumafyrirtki itt en enga fjrmagn enn? Ertu a reyna a f heimili en veit ekki hvernig a f nausynlega fjrmuni? etta er loksins gulli tkifri dyrarepinu til a f fjrmgnu n ess a rta og streita eins og ert trygg a njta reianlegrar fjrmlajnustu okkar. Vi bjum upp einkaaila, fyrirtki, upphaf, fjrml, viskipta- og einkaln me mjg lgu rvexti eins lti og 3% einu ri til 15 ra endurgreislutma og hvar sem er heiminum. Vi bjum upp ln af einhverju magni. Ln okkar eru vel trygg vegna hmarks ryggis er forgangsverkefni okkar. Ertu a missa svefn nttunni a hafa hyggjur af v hvernig a f lnveitanda lnveitanda? sta ess a bta neglurnar nar, hafu samband vi okkur dag me tlvupsti: fastloanaccess@gmail.com

Me kveju,
Herra Robert Smith.

Guaranteed lnstilbo.

Robert, rijudagur 14 ma kl: 08:32

Hall!

Hefur veri a leita a lnveitanda lnveitanda? arfnast rlts lns fyrir fyrirtki? Hefur veri neita um ln fr bankanum num ea hvaa fjrmlafyrirtki? Ertu a leita a reianlegum htti til a f fjrmagn? Ertu a skipuleggja a hefja draumafyrirtki itt en enga fjrmagn enn? Ertu a reyna a f heimili en veit ekki hvernig a f nausynlega fjrmuni? etta er loksins gulli tkifri dyrarepinu til a f fjrmgnu n ess a rta og streita eins og ert trygg a njta reianlegrar fjrmlajnustu okkar. Vi bjum upp einkaaila, fyrirtki, upphaf, fjrml, viskipta- og einkaln me mjg lgu rvexti eins lti og 3% einu ri til 15 ra endurgreislutma og hvar sem er heiminum. Vi bjum upp ln af einhverju magni. Ln okkar eru vel trygg vegna hmarks ryggis er forgangsverkefni okkar. Ertu a missa svefn nttunni a hafa hyggjur af v hvernig a f lnveitanda lnveitanda? sta ess a bta neglurnar nar, hafu samband vi okkur dag me tlvupsti: fastloanaccess@gmail.com

Me kveju,
Herra Robert Smith.

Robert, rijudagur 14 ma kl: 08:32

Hall!

Hefur veri a leita a lnveitanda lnveitanda? arfnast rlts lns fyrir fyrirtki? Hefur veri neita um ln fr bankanum num ea hvaa fjrmlafyrirtki? Ertu a leita a reianlegum htti til a f fjrmagn? Ertu a skipuleggja a hefja draumafyrirtki itt en enga fjrmagn enn? Ertu a reyna a f heimili en veit ekki hvernig a f nausynlega fjrmuni? etta er loksins gulli tkifri dyrarepinu til a f fjrmgnu n ess a rta og streita eins og ert trygg a njta reianlegrar fjrmlajnustu okkar. Vi bjum upp einkaaila, fyrirtki, upphaf, fjrml, viskipta- og einkaln me mjg lgu rvexti eins lti og 3% einu ri til 15 ra endurgreislutma og hvar sem er heiminum. Vi bjum upp ln af einhverju magni. Ln okkar eru vel trygg vegna hmarks ryggis er forgangsverkefni okkar. Ertu a missa svefn nttunni a hafa hyggjur af v hvernig a f lnveitanda lnveitanda? sta ess a bta neglurnar nar, hafu samband vi okkur dag me tlvupsti: fastloanaccess@gmail.com

Me kveju,
Herra Robert Smith.

Roberto Giulia, rijudagur 14 ma kl: 15:31

Athygli

Velkomin alhlia lnveitingu CLF. Vi bjum upp ln til a hjlpa flki, fyrirtkjum og fyrirtkjum sem urfa a uppfra fjrhagsstu eirra um allan heim, me mjg lgmarks rlega vexti eins og lgmarki 2% innan rs til 50 ra endurgreislu tma til einhvers staar heiminum. Vi gefum ln bilinu 5.000 evrur til 100.000.000 evrur fyrir ofan. Ln okkar eru vel tryggir fyrir hmarks stund.
snerting upplsingar:
Netfang: roberto.giulia2047@gmail.com
Vefsa: http://clfunding.org/home/

Bestu kvejur.

Paul Moritz, laugardagur 18 ma kl: 21:38

Gan daginn herra / fr

Vi bjum upp ln til einkageirans og viskiptalegs aila mjg lgu rivexti 3%, 1 r til 25 ra endurgreislu. Vi gefum t ln bilinu 5.000 til 500.000.000. etta er a trma vaxandi sgu Bad Credit, og einnig a koma stugum hagnai bi hj fyrirtkinu okkar og viskiptavinum okkar.

Ertu a missa svefn ntur a hafa hyggjur af hvernig a f ln? Hafa samband: Paul Loan Agency nna tlvupsti: paulhelpfund@yahoo.com ea WhatsApp: +91 733 787 3110

Vi bjum ln me lgu vexti 3% og vi bjum upp .

* Starfsflk ln
* Lnaml skulda
* Veltuf
* Viskipti ln
* tln ln
* Heimaln
* Ln af einhverri stu

Fyrir frekari brn upplsingar komast strax aftur til okkar. paulhelpfund@yahoo.com ea WhatsApp: +91 733 787 3110
Me kveju
Mr Paul Moritz

Michael freeman, mnudagur 20 ma kl: 00:38

Hall arna, g er Michael Freeman. g tri aldrei a Illuminati vri raunveruleg og egar g reyndi a tra en var scammed tvisvar. Mr fannst hrddur og langai aldrei til a reyna a reyna a gera etta enn en einmitt einn daginn kom g yfir essa Instagram Illuminati kvrtunarsu og kva a segja James allt sem hefur gerst hj mr, hann ba aldrei um upphafsgjald allt sem hann sagi mr a f var talisman egar g fkk a, v g breytti og g gat fengi alla peningana mna til baka og leitt gott lf
getur haft samband vi hann Instagram jamespeter986, whatsapp +1 (579) 977 0150. Segu nei vi fraudsters sem villast. ILLUMINATIIAM652

Eva, mnudagur 03 jn kl: 09:19

Hall allir!
g er Eva, sem n br Selfossi. g er ekkja augnablikinu me tveimur brnum og g var fastur fjrhagsstu ma og g urfti a endurfjrmagna og borga reikningana mna. g reyndi a leita lna fr msum lnastofnunum bi einkaaila og fyrirtkja en aldrei me gum rangri og flestir bankar lkkuu lnshfiseinkunnina mna. En eins og Gu hefi a, var g kynntur samvinnuflagi af gusmanni einkaaila lnveitanda sem gaf mr ln 70.000 evrur og dag er eigandi fyrirtkis og krakkarnir mnir eru a gera vel augnablikinu, ef verur a hafa samband vi fyrirtki me tilvsun til a tryggja ln n trygginga, engin lnshfiseinkunn, ekki samningsaili me aeins 2% vexti og betri endurgreislutlanir og tlun, vinsamlegast hafi samband vi Mr Dante Paola tlvupsti: dantecooperativehelp@hotmail.com Hann veit ekki a g er a gera etta en er svo hamingjusamur nna og g kva a lta flk vita meira um hann og lka a g vil a Gu blessi hann meira. getur haft samband vi hann gegnum tlvupstinn hans: dantecooperativehelp@hotmail.com fyrir fljtlegt spjall ea whatsapp / +35677926593

Takk
Eva

Elena, fimmtudagur 20 jn kl: 19:35

Kru lnveitendur

einhverjum fjrhagserfileikum? Viltu byrja eigin fyrirtki itt? etta lnfyrirtki var stofna til mannrttindasamtaka um heiminn me a eina markmi a hjlpa ftkum og flki me fjrhagslega erfileika lfsins. Ef vilt skja um ln, komdu aftur til okkar me upplsingum hr a nean: elenanino0007@gmail.com

Nafn:
Lnsfjrh sem krafist er:
Lnstmi:
Farsmanmer:

akka r fyrir og Gu blessi
SJLFSTRAUST
Elena

Alexander Andrew, fstudagur 21 jn kl: 14:00

Hall

arft a f ln fyrir persnulega tilgangi ea arfir fyrirtkis ns? Hr eru gar frttir fyrir ig. ert rttum sta. Vi getum veitt viskiptum og persnulegum lnum / lnum til fyrirtkja og einstaklinga vi vexti 3%.
Netfang: azertmorter@gmail.com
whatsapp: +13219993670
Alexander Lynge
trygg lnstilbo

SH, rijudagur 25 jn kl: 12:48

Hall Allir, g heiti fr Sharon Sim. g b slandi og g er hamingjusamur kona dag? og g sagi sjlfan mig a allir lnveitendur sem bjarga fjlskyldunni minni fr ftkum astum, g mun vsa einhverjum sem er a leita a lni til hans, gaf mr hamingju fyrir mig og fjlskyldu mna, g urfti a f ln 250.000.000 $ til byrjau lfi mnu allt ar sem g er einn mir me 3 brn, g hitti etta heiarlega og gu ttalegan lnveitanda sem hjlpar mr me ln 250.000,00 evrur. Hann er gu ttinn maur, ef ert me ln og greiir aftur lni vinsamlegast hafu samband vi hann og segu honum a er fr Sharon, sem vsa r til hans. hafu samband vi Dr Purva Pius, hringdu / hva sem er - App tengilisnmer +13075431042 tlvupsti: (citybankloan123@gmail.com) akka r fyrir.

SH, rijudagur 25 jn kl: 12:48

Hall Allir, g heiti fr Sharon Sim. g b slandi og g er hamingjusamur kona dag? og g sagi sjlfan mig a allir lnveitendur sem bjarga fjlskyldunni minni fr ftkum astum, g mun vsa einhverjum sem er a leita a lni til hans, gaf mr hamingju fyrir mig og fjlskyldu mna, g urfti a f ln 250.000.000 $ til byrjau lfi mnu allt ar sem g er einn mir me 3 brn, g hitti etta heiarlega og gu ttalegan lnveitanda sem hjlpar mr me ln 250.000,00 evrur. Hann er gu ttinn maur, ef ert me ln og greiir aftur lni vinsamlegast hafu samband vi hann og segu honum a er fr Sharon, sem vsa r til hans. hafu samband vi Dr Purva Pius, hringdu / hva sem er - App tengilisnmer +13075431042 tlvupsti: (citybankloan123@gmail.com) akka r fyrir.

ELIZABETH WALTER, fimmtudagur 27 jn kl: 15:59

LENDING TREE GROUP
arftu gilegt og bein ln? Vi bjum
neyar ln fr 1.000 til 20.000.000 EUROS / USD / POUNDS mjg lgu
vextir 3%, vi erum fjlmrgum tlnum og svi okkar
ekking er a veita fjrmlajnustu um allan heim.
Vi lnum eim sem urfa fjrhagsasto skilmlar af 1 til
20 ra, vi srhfum okkur
; alvru fjrmgnun
; fjrfesta fasteignir,
; byggingarln,
; viskiptahreyfingar,
; fasteignaveln
; neytendaln,
; FHA ln,
; persnuleg ln,
; blaln og
osfrv. Ef arft ln ea fjrhagsasto hafu samband vi okkur
email: (lending-tree@outlook.com)
email: bobfinancialfirm@gmail.com

terry mark, fstudagur 28 jn kl: 18:23

FOR PERSONAL / BUSINESS / INVESTMENT LOAN?

We have provided more than $ 1 billion in business loans like more than 15,000 entrepreneurs. We use our own risk management technology to provide you with the right business loan to grow your business. Our services are fast and reliable, credits are approved within 12 hours of successful application. We offer loans between $ 2000 and $ 500 million.

Do you find yourself in trouble with unpaid bills, and you don't know where to go? What about finding a reputable debt consolidation company that can help reduce monthly installments by providing affordable repayment options and space at the end of the month and paying bills? GLOBAL REACH LOAN is the answer. Reduce your payments to ease your monthly costs. Email (boardofdirective@gmail.com)

Need 100% FINANCING? we provide loans at an affordable rate of 2%
GLOBAL REACH LOAN via email now(boardofdirective@gmail.com) aims to provide excellent professional financial services.

Our services include:

* Truck Loans
* Personal loans
* Debt consolidation loans
* Car loans
* Business loans
* Educational loans
Mortgage
* Refinancing Loans
* Home loans

With a 2% low interest rate and 1 to 30 years of credit, we provide the loan (safe and unsafe). Don't keep your financial problems out of debt or financial stress, so you should quickly contact us to solve your financial problems. It will be a great pleasure for us if it is financially stable. Email (boardofdirective@gmail.com)

NOTE: Do not forget that it takes less than 24 hours to process the file, with a 100% guarantee regardless of the credit score.

Best regards,
Mrs. Jane allin
+1 (416) 226-2497
We have a certificate and are 100% safe for your data. Don't worry more about loans or finance.
thanks for partronage.

terry mark, fstudagur 28 jn kl: 18:24

FOR PERSONAL / BUSINESS / INVESTMENT LOAN?

We have provided more than $ 1 billion in business loans like more than 15,000 entrepreneurs. We use our own risk management technology to provide you with the right business loan to grow your business. Our services are fast and reliable, credits are approved within 12 hours of successful application. We offer loans between $ 2000 and $ 500 million.

Do you find yourself in trouble with unpaid bills, and you don't know where to go? What about finding a reputable debt consolidation company that can help reduce monthly installments by providing affordable repayment options and space at the end of the month and paying bills? GLOBAL REACH LOAN is the answer. Reduce your payments to ease your monthly costs. Email (boardofdirective@gmail.com)

Need 100% FINANCING? we provide loans at an affordable rate of 2%
GLOBAL REACH LOAN via email now(boardofdirective@gmail.com) aims to provide excellent professional financial services.

Our services include:

* Truck Loans
* Personal loans
* Debt consolidation loans
* Car loans
* Business loans
* Educational loans
Mortgage
* Refinancing Loans
* Home loans

With a 2% low interest rate and 1 to 30 years of credit, we provide the loan (safe and unsafe). Don't keep your financial problems out of debt or financial stress, so you should quickly contact us to solve your financial problems. It will be a great pleasure for us if it is financially stable. Email (boardofdirective@gmail.com)

NOTE: Do not forget that it takes less than 24 hours to process the file, with a 100% guarantee regardless of the credit score.

Best regards,
Mrs. Jane allin
+1 (416) 226-2497
We have a certificate and are 100% safe for your data. Don't worry more about loans or finance.
thanks for partronage.

Melissa Nicholas, mnudagur 01 jl kl: 18:27

Hall allir arna ti, g vona a ert allt lagi ??? Nfnin mn eru fr Melissa Nicholas, g kem fr Kansas, fyrir nokkrum mnuum san var g soginn slm fjrhagsstu og g urfti brn ln til a greia reikningana mna og komast aftur ftur mnar fjrhagslega vegna nverandi fjrhagsstu bankans neitai g bankanum a gefa mr ln annig a g var vinstri n annarrar kostnaar en a leita a tryggri ln netinu, v ferli rannskna minnar, var g frnarlamb svik og g missti nstum $ 750 og g var meiri vandrum og g gaf nstum Upp vonir um a f ln ar til g fann netinu eftir staa var sameiginlegt vitnisburur fr Mr Frank fr Charleston rkjum sem vitnar um hvernig hann fkk $ 50.000 fr Kathy Finance Inc. eftir a hafa lesi innleggi kva g a hafa samband vi Kathy Finance Inc. um tlvupstur: (kathyrichardfinance@hotmail.com) tengili deilt psti, var trygg lnabeini um 350.000 $ samykkt innan 72 klukkustunda fr beini minni og lni mitt var greitt bankareikningnum n ess a sleppa.

g vil tj djpst akklti mitt og einnig rleggja lnveitendur arna ti a vera mjg vakandi vegna ess a a eru margar svindlarar arna ti eim tilgangi a defrauding saklausa lntakendur, svo verur a vera varkr og vakandi .. fyrir sem arf ln g mli me Kathy Finance Inc, getur haft samband vi fyrirtki me tlvupsti: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

akka r fyrir a lesa vitnisbur minn, g ska ​​r heppni.

inn,
Melissa Nicholas.

Melissa Nicholas, mnudagur 01 jl kl: 18:51

Hall allir arna ti, g vona a ert allt lagi ??? Nfnin mn eru fr Melissa Nicholas, g kem fr Kansas, fyrir nokkrum mnuum san var g soginn slm fjrhagsstu og g urfti brn ln til a greia reikningana mna og komast aftur ftur mnar fjrhagslega vegna nverandi fjrhagsstu bankans neitai g bankanum a gefa mr ln annig a g var vinstri n annarrar kostnaar en a leita a tryggri ln netinu, v ferli rannskna minnar, var g frnarlamb svik og g missti nstum $ 750 og g var meiri vandrum og g gaf nstum Upp vonir um a f ln ar til g fann netinu eftir staa var sameiginlegt vitnisburur fr Mr Frank fr Charleston rkjum sem vitnar um hvernig hann fkk $ 50.000 fr Kathy Finance Inc. eftir a hafa lesi innleggi kva g a hafa samband vi Kathy Finance Inc. um tlvupstur: (kathyrichardfinance@hotmail.com) tengili deilt psti, var trygg lnabeini um 350.000 $ samykkt innan 72 klukkustunda fr beini minni og lni mitt var greitt bankareikningnum n ess a sleppa.

g vil tj djpst akklti mitt og einnig rleggja lnveitendur arna ti a vera mjg vakandi vegna ess a a eru margar svindlarar arna ti eim tilgangi a defrauding saklausa lntakendur, svo verur a vera varkr og vakandi .. fyrir sem arf ln g mli me Kathy Finance Inc, getur haft samband vi fyrirtki me tlvupsti: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

akka r fyrir a lesa vitnisbur minn, g ska ​​r heppni.

inn,
Melissa Nicholas.

ala group, laugardagur 13 jl kl: 06:55

arftu ln til a fjrmagna verkefni itt ea auka viskipti n?
Vi erum fjrfestar sem gefa t ln 1,9% vexti, ef huga er vinsamlegast sendu okkur verkefni itt me tlvupsti til: alas_loanfirm@outlook.com ea WhatsApp- +1 (859-594-2902)

Melissa Nicholas, laugardagur 13 jl kl: 09:43

Hall allir arna ti, g vona a ert allt lagi ??? Nfnin mn eru fr Melissa Nicholas, g kem fr Kansas, fyrir nokkrum mnuum san var g soginn slm fjrhagsstu og g urfti brn ln til a greia reikningana mna og komast aftur ftur mnar fjrhagslega vegna nverandi fjrhagsstu bankans neitai g bankanum a gefa mr ln annig a g var vinstri n annarrar kostnaar en a leita a tryggri ln netinu, v ferli rannskna minnar, var g frnarlamb svik og g missti nstum $ 750 og g var meiri vandrum og g gaf nstum Upp vonir um a f ln ar til g fann netinu eftir staa var sameiginlegt vitnisburur fr Mr Frank fr Charleston rkjum sem vitnar um hvernig hann fkk $ 50.000 fr Kathy Finance Inc. eftir a hafa lesi innleggi kva g a hafa samband vi Kathy Finance Inc. um tlvupstur: (kathyrichardfinance@hotmail.com) tengili deilt psti, var trygg lnabeini um 350.000 $ samykkt innan 72 klukkustunda fr beini minni og lni mitt var greitt bankareikningnum n ess a sleppa.

g vil tj djpst akklti mitt og einnig rleggja lnveitendur arna ti a vera mjg vakandi vegna ess a a eru margar svindlarar arna ti eim tilgangi a defrauding saklausa lntakendur, svo verur a vera varkr og vakandi .. fyrir sem arf ln g mli me Kathy Finance Inc, getur haft samband vi fyrirtki me tlvupsti: (kathyrichardfinance@hotmail.com)

akka r fyrir a lesa vitnisbur minn, g ska ​​r heppni.

inn,
Melissa Nicholas.

Willia maso, mnudagur 15 jl kl: 21:43

g er einkaaila lnveitandi, g b ln hj 2% etta er lgmtur fyrirtki me heiur og munur sem vi erum tilbin til a hjlpa r t hvaa fjrhagslegu vandamli sem ert, vi bjum upp allar tegundir lna, svo ef hefur huga essu lnstilboi hafu samband vi okkur : williammasonfinance@yahoo.com

Nafn:

Upph arf:

Lengd:

Land:

Tilgangur lns:

Mnaarleg innkoma:

Smanmer

Allar svr skal senda til okkar tlvupsti me: williammasonfinance@yahoo.com

Skrifau athugasemd:


Atburadagatal

« September 2019 »
S M M F F L
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30